Prorok Jonáš

Prorok Jonáš

Evanjelické náboženstvo

Milí šiestaci, dnes si spoločne predstavíme proroka Jonáša.