Kto sme?

Sme kresťania patriaci do cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.
Vyše 500 veriacich, evanjelikov v obciach Dukovce, Kalnište, Kračúnovce, Kuková a Lúčka.

Medzi hlavné aktivity zboru patria služby Božie. Stretávame sa v nedele na týchto miestach: 

  • Kalnište 08:00/09:15 - 087 01 Kalnište 158 
  • Kračúnovce 08:00/09:15  - 087 01 Kračúnovce 151
  • Kuková 10:30 - 086 44  Kuková 141


Kalnište

Kuková

Kračúnoce