Mária - matka Ježišova

Mária - matka Ježišova

Evanjelické náboženstvo

Milí siedmaci, v dnešnom videu sa budeme baviť o ďalšej osobnosti Biblie a tou osobnosťou je Mária - matka Ježišova.