Hromnice

Hromnice

Hromnice / Zasvätenie Pánovi

Deň 2.2.2021 nesie v sebe štyri názvy. Ľudovo sa tomuto dňu hovorí "Hromnice", avšak v agende ECAV nachádzame ďalšie tri témy:

  • Predstavenie Pána Ježiša
  • Očisťovanie Panny Márie
  • Zasvätenie Pánovi

Spoločne sa môžeme pozrieť na tieto štyri témy, ktoré nám brat kaplán predstaví v nasledujúcom videu.