Poriadok služieb Božích (3. časť)

Poriadok služieb Božích (3. časť)

Séria o evanjelických službách Božích

Milí priatelia, v dnešnom videozamyslení budeme pokračovať v téme poriadku služieb Božích. Bližšie sa pozrieme na:

  • Graduale - stupne
  • Evanjelium
  • Krédo - verím