Spoveď (pokánie)

Spoveď (pokánie)

Séria o sviatostiach

Milí priatelia, v dnešnom videozamyslení sa budeme venovať spovedi.